of x

20 câu trắc nghiệm khảo sát hàm số và các vấn đề liên quan

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 9 | Page: 12 | FileSize: 0.46 M | File type: PDF
9 lần xem

20 câu trắc nghiệm khảo sát hàm số và các vấn đề liên quan. Gửi đến các bạn tài liệu 20 câu trắc nghiệm khảo sát hàm số và các vấn đề liên quan có đáp án. Hi vọng đấy sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích cho các bạn trong quá trình luyện thi THPT Quốc gia theo hướng đổi mới phương pháp thi. Để nắm vững nội dung chi tiết đề mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/20-cau-trac-nghiem-khao-sat-ham-so-va-cac-van-de-lien-quan-0ggauq.html

Nội dung

tailieumienphi chia sẽ đến các bạn bài 20 câu trắc nghiệm khảo sát hàm số và các vấn đề liên quanThư viện 20 câu trắc nghiệm khảo sát hàm số và các vấn đề liên quan thuộc thể loại ,Tài Liệu Phổ Thông,Ôn thi ĐH-CĐ được giới thiệu bởi onthidhcd tới thành viên nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này đã chia sẽ vào mục ,Tài Liệu Phổ Thông,Ôn thi ĐH-CĐ , có tổng cộng 12 trang , thuộc file PDF, cùng danh mục Ôn thi THPT Quốc gia, Đề thi Trắc nghiệm môn Toán, Trắc nghiệm khảo sát hàm số, Bài tập hàm số, Ôn thi THPT môn Toán : Gửi tới những bạn tài liệu 20 câu trắc nghiệm khảo sát hàm số và những vấn đề can hệ có đáp án, ý nữa Hi vọng đó sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích cho những bạn trong quá trình luyện thi THPT Quốc gia theo hướng đổi mới phương pháp thi,còn cho biết thêm Để nắm vững nội dung yếu tố đề mời những bạn cùng tham khảo tài liệu, ngoài ra 20 CÂU TRẮC NGHIỆM KHẢO SÁT HÀM SỐ, nói thêm là VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN Thời gian làm bài: 45 phút;, tiếp theo là (20 câu trắc nghiệm) Họ và tên :, bên cạnh đó Lớp :, thêm nữa Mã đề thi 132 Câu 1: Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số y  x 4  3mx 2  m  1 cắt trục trung tại điểm có tung độ, ngoài ra là 6, bên cạnh đó A, nói thêm là 5, nói thêm B, kế tiếp là 6, thêm nữa C,còn cho biết thêm 7, nói thêm là D, ý nữa 8, nói thêm là 1, nói thêm là 1, thêm nữa Câu 2: Với giá trị nào của m thì hàm số y  mx 3   m  1 x 2  3  m  2  x  đạt cực đại cực tiểu tại, kế tiếp là 3, bên cạnh đó 3, kế tiếp là x1 ; x2 sao cho x1  2 x2  1,còn cho biết thêm 2, ý nữa A, ngoài ra m  0; m  1, nói thêm B, nói thêm là m  1; m 
20 CÂU TRẮC NGHIỆM KHẢO SÁT HÀM SỐ
VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

Thời gian làm bài: 45 phút;
(20 câu trắc nghiệm)

Họ và tên :..........................................................................
Lớp :...............................................................................

Mã đề thi 132

Câu 1: Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số y  x 4  3mx 2  m  1 cắt trục trung tại điểm có tung độ
là 6
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
1
1
Câu 2: Với giá trị nào của m thì hàm số y  mx 3   m  1 x 2  3  m  2  x  đạt cực đại cực tiểu tại
3
3
x1 ; x2 sao cho x1  2 x2  1
2
A. m  0; m  1
B. m  1; m  2
C. m  ; m  2
D. m  2
3
Câu 3: Có bao nhiêu phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số y  x 4  2 x 2  3 song song với đường
thẳng y  8 x  8
A. 2
B. 1
C. 3
D. 0
2x 1
Câu 4: Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số y 
cắt đường thẳng y   x  m tại hai điểm
x2
phân biệt A, B sao cho A, B ngắn nhất
A. 1
B. 0
C. 1
D. 2

Câu 5: Với giá trị nào của m thì phương trình x 3  3 x  1  m  0 có đúng một nghiệm
m  1
 m  1
A. m  1
B. m  1;3
C. 
D. 
m  3
m  3
2x 1
Câu 6: Cho hàm số y 
. Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số vuông góc với đường thẳng
x 1
3 x  y  2  0 là
1
13
1
1
1
1
1
A. y   x  ; y   x 
B. y   x; y   x 
3
3
3
3
3
3
3
1
13
1
1
1
13
1
C. y  x  ; y  x 
D. y   x  ; y   x
3
3
3
3
3
3
3
x2
Câu 7: Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số y 
tại điểm có tung độ là 4 cắt hai trục tọa
x 1
độ tạo thành một tam giác có diện tích là
100
100
81
81
A.
B.
C.
D.
3
6
6
3
Câu 8: Với giá trị nào của m thì hàm số y  x 3  2 x 2  mx  4 đồng biến trên tập xác định
4
4
A. m 
B. m  0
C. m  3
D. m 
3
3
Câu 9: Hàm số y   x 4  x 2  3 có bao nhiêu điểm cực trị
A. 2
B. 0
C. 3
https://www.facebook.com/letrungkienmath

D. 1

https://sites.google.com/site/letrungkienmath

Câu 10: Giá trị lớn nhất của hàm số y  sin 3 x  cos3 x là
A.

2

B.

2
2

C. 2

D. 1

Câu 11: Với giá trị nào của m thì phương trình: x 4  2 x 2  2  m  0 có 4 nghiệm phân biệt
A. 2  m  3
B. 0  m  1
C. 1  m  2
D. m  1

Câu 12: Hàm số y  x3  x 2  x  6 nghịch biến trên một khoảng có độ dài là
4
2
1
A.
B. 1
C.
D.
3
3
3
mx  4
Câu 13: Với giá trị nào của m hàm số y 
đồng biến trên các khoảng xác định của nó
xm
A.  2; 2 
B.  ; 2    2;   C.  2; 2
D.  2;  

Câu 14: Phương trình đường thẳng đi qua các điểm cực trị của đồ thị hàm số y  x 3  3x 2  9 x  1 là
A. 8 x  y  4  0
B. 8 x  y  2  0
C. y  8 x
D. x  8 y  12  0
Câu 15: Với giá trị nào của m thì hàm số y  x 3   m  1 x 2  6  m đạt cực đại tại x  2
A. 0
B. 2
C. 1
D. 3
Câu 16: Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số y  x 3  3x 2  2 tại điểm (1; 0) là
A. y  3 x  3
B. y  3 x
C. y  3 x  3
D. y   x  3
Câu 17: Giao điểm hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số y 
 1 1
A.   ; 
 2 2

1 1
B.  ;  
2 2

 1
C.  2; 
 2

x 1

2x 1

1 1
D.  ; 
2 2

Câu 18: Khoảng cách từ điểm cực đại của đồ thị hàm số y  x 4  2 x 2  1 đến trục hoành là
A. 1
B. 4
C. 3
D. 2

Câu 19: Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số y  x3  2 x 2  1  m  x cắt trục hoành tại 3 điểm phân
biệt
m  0
A. m  1
B. 
C. 0  m  1
D. m  1
m  1
Câu 20: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y  x 3  3x  1 trên  1; 2 là
A. 15; 12

-----------------------------------------------

B. 3; 15

C. 15; 3

D. 1; 7

----------- HẾT ---------https://www.facebook.com/letrungkienmath
https://sites.google.com/site/letrungkienmath

https://www.facebook.com/letrungkienmath

https://sites.google.com/site/letrungkienmath

20 CÂU TRẮC NGHIỆM KHẢO SÁT HÀM SỐ
VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

Thời gian làm bài: 45 phút;
(20 câu trắc nghiệm)

Họ và tên :..........................................................................
Lớp :...............................................................................

Mã đề thi 209

Câu 1: Với giá trị nào của m thì phương trình x 3  3 x  1  m  0 có đúng một nghiệm
m  1
 m  1
A. m  1
B. 
C. m  1;3
D. 
m  3
m  3
Câu 2: Hàm số y   x 4  x 2  3 có bao nhiêu điểm cực trị
A. 0
B. 1
C. 3

D. 2

Câu 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y  x  3 x  1 trên  1; 2 là
A. 15; 12

B. 3; 15

3

C. 15; 3

D. 1; 7

Câu 4: Với giá trị nào của m thì phương trình: x 4  2 x 2  2  m  0 có 4 nghiệm phân biệt
A. 0  m  1
B. 2  m  3
C. m  1
D. 1  m  2
Câu 5: Hàm số y  x3  x 2  x  6 nghịch biến trên một khoảng có độ dài là
2
1
4
A.
B.
C. 1
D.
3
3
3

Câu 6: Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số y  x3  2 x 2  1  m  x cắt trục hoành tại 3 điểm phân
biệt
m  0
A. 
B. m  1
C. 0  m  1
D. m  1
m  1
Câu 7: Với giá trị nào của m thì hàm số y  x 3  2 x 2  mx  4 đồng biến trên tập xác định
4
4
A. m 
B. m  0
C. m  3
D. m 
3
3

Câu 8: Với giá trị nào của m thì hàm số y  x 3   m  1 x 2  6  m đạt cực đại tại x  2
A. 2
B. 0
C. 1
D. 3
1
1
Câu 9: Với giá trị nào của m thì hàm số y  mx 3   m  1 x 2  3  m  2  x  đạt cực đại cực tiểu tại
3
3
x1 ; x2 sao cho x1  2 x2  1
2
A. m  2
B. m  ; m  2
C. m  0; m  1
D. m  1; m  2
3

Câu 10: Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số y  x 4  3mx 2  m  1 cắt trục trung tại điểm có tung
độ là 6
A. 5
B. 8
C. 6
D. 7
Câu 11: Phương trình đường thẳng đi qua các điểm cực trị của đồ thị hàm số y  x 3  3x 2  9 x  1 là
A. y  8 x
B. x  8 y  12  0
C. 8 x  y  4  0
D. 8 x  y  2  0
https://www.facebook.com/letrungkienmath

https://sites.google.com/site/letrungkienmath

mx  4
đồng biến trên các khoảng xác định của nó
xm
B.  ; 2    2;   C.  2; 2
D.  2;  

Câu 12: Với giá trị nào của m hàm số y 
A.  2; 2 

Câu 13: Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số y 
phân biệt A, B sao cho A, B ngắn nhất
A. 1
B. 2

2x 1
cắt đường thẳng y   x  m tại hai điểm
x2

C. 0

D. 1

Câu 14: Khoảng cách từ điểm cực đại của đồ thị hàm số y  x  2 x  1 đến trục hoành là
A. 3
B. 4
C. 1
D. 2
4

2

Câu 15: Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số y  x 3  3x 2  2 tại điểm (1; 0) là
A. y  3 x  3
B. y  3 x
C. y  3 x  3
D. y   x  3
Câu 16: Giao điểm hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số y 
 1 1
A.   ; 
 2 2

1 1
B.  ;  
2 2
2x 1
Câu 17: Cho hàm số y 
. Phương trình
x 1
thẳng 3 x  y  2  0 là
1
13
1
1
A. y   x  ; y   x 
3
3
3
3
1
13
1
C. y   x  ; y   x
3
3
3

 1
C.  2; 
 2

x 1

2x 1

1 1
D.  ; 
2 2

tiếp tuyến với đồ thị hàm số vuông góc với đường
1
13
1
1
x ; y  x
3
3
3
3
1
1
1
D. y   x; y   x 
3
3
3

B. y 

Câu 18: Có bao nhiêu phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số y  x 4  2 x 2  3 song song với đường
thẳng y  8 x  8
A. 2
B. 0
C. 3
D. 1
Câu 19: Giá trị lớn nhất của hàm số y  sin 3 x  cos3 x là
A.

2

B.

2
2

C. 2

Câu 20: Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số y 
độ tạo thành một tam giác có diện tích là
100
100
A.
B.
3
6
-----------------------------------------------

C.

D. 1

x2
tại điểm có tung độ là 4 cắt hai trục tọa
x 1

81
6

D.

81
3

----------- HẾT ---------https://www.facebook.com/letrungkienmath
https://sites.google.com/site/letrungkienmath

https://www.facebook.com/letrungkienmath

https://sites.google.com/site/letrungkienmath

20 CÂU TRẮC NGHIỆM KHẢO SÁT HÀM SỐ
VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

Thời gian làm bài: 45 phút;
(20 câu trắc nghiệm)

Họ và tên :..........................................................................
Lớp :...............................................................................
Câu 1: Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số y 
độ tạo thành một tam giác có diện tích là
100
81
A.
B.
3
3

C.

Mã đề thi 357

x2
tại điểm có tung độ là 4 cắt hai trục tọa
x 1

100
6

D.

81
6

1
1
Câu 2: Với giá trị nào của m thì hàm số y  mx 3   m  1 x 2  3  m  2  x  đạt cực đại cực tiểu tại
3
3
x1 ; x2 sao cho x1  2 x2  1
2
A. m  ; m  2
B. m  2
C. m  1; m  2
D. m  0; m  1
3

Câu 3: Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số y  x3  2 x 2  1  m  x cắt trục hoành tại 3 điểm phân
biệt
m  0
A. m  1
B. 
C. m  1
D. 0  m  1
m  1
Câu 4: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y  x3  3 x  1 trên  1; 2 là
A. 1; 7

B. 3; 15

C. 15; 12

D. 15; 3

Câu 5: Phương trình đường thẳng đi qua các điểm cực trị của đồ thị hàm số y  x 3  3x 2  9 x  1 là
A. x  8 y  12  0
B. 8 x  y  4  0
C. 8 x  y  2  0
D. y  8 x
Câu 6: Với giá trị nào của m thì hàm số y  x 3  2 x 2  mx  4 đồng biến trên tập xác định
4
4
A. m 
B. m  0
C. m  3
D. m 
3
3
Câu 7: Với giá trị nào của m thì hàm số y  x 3   m  1 x 2  6  m đạt cực đại tại x  2
A. 2
B. 0
C. 1
D. 3

Câu 8: Hàm số y  x3  x 2  x  6 nghịch biến trên một khoảng có độ dài là
1
2
4
A. 1
B.
C.
D.
3
3
3
2x 1
Câu 9: Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số y 
cắt đường thẳng y   x  m tại hai điểm
x2
phân biệt A, B sao cho A, B ngắn nhất
A. 1
B. 2
C. 0
D. 1
https://www.facebook.com/letrungkienmath

https://sites.google.com/site/letrungkienmath

1059154

Sponsor Documents