1500 TEST (Trình Độ C)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 2 | Page: 429 | FileSize: 0.93 M | File type: PDF
of x

1500 TEST (Trình Độ C). Set aside the maximum number of hours you can spare each day to practise English for all four Sub- tests . Do not concentrate only on your weakest areas. Be regular in your practice, and give yourself a rest between tasks. Take at least one day out of your week to rest and forget the test completely. The secret of success is to work towards your goal slowly, steadily and regularly.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/1500-test-trinh-do-c-78t1tq.html

Nội dung


657113