15 câu giao tiếp hàng ngày rất thông dụng của người Mỹ

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 1 | FileSize: 0.01 M | File type: DOCX
of x

15 câu giao tiếp hàng ngày rất thông dụng của người Mỹ. Vậy thì sao, thường thôi, vậy thì sao, giữ liên lạc, từng bước một,... là những câu giao tiếp của người Mỹ được giới thiệu trong tài liệu 15 câu giao tiếp hàng ngày rất thông dụng của người Mỹ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt chi tiết.. Giống những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/15-cau-giao-tiep-hang-ngay-rat-thong-dung-cua-nguoi-my-bts8tq.html

Nội dung


15 câu giao ti ếp hàng ngày r ất thông d ụng c ủa ng ười M ỹ: So: V ậy thì sao? So so: Th ường thôi So what: V ậy thì sao? Stay in touch: Gi ữliên l ạc Step by step: T ừng b ước m ột See?: Th ấy ch ưa? Sooner or later: S ớm hay mu ộn That’s all: Có th ếthôi Too good to be true: thi ệt khó tin Too bad: C ốchịu Take it or leave it: Ch ọn 1 ho ặc không ch ọn gì c ả Well then: V ậy thì Well?: Sao h ả Who knows: Ai bi ết Way to go: Khá l ắm By Ms H ồng Linh - Imaginative Messenger ... - tailieumienphi.vn 981837