of x

15 câu giao tiếp hàng ngày rất thông dụng của người Mỹ

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 1 | FileSize: 0.01 M | File type: DOCX
2 lần xem

15 câu giao tiếp hàng ngày rất thông dụng của người Mỹ. Vậy thì sao, thường thôi, vậy thì sao, giữ liên lạc, từng bước một,... là những câu giao tiếp của người Mỹ được giới thiệu trong tài liệu 15 câu giao tiếp hàng ngày rất thông dụng của người Mỹ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt chi tiết.. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/15-cau-giao-tiep-hang-ngay-rat-thong-dung-cua-nguoi-my-bts8tq.html

Nội dung

Tài liệu Miễn Phí chia sẽ tới mọi người tài liệu 15 câu giao tiếp hàng ngày rất thông dụng của người MỹTài liệu 15 câu giao tiếp hàng ngày rất thông dụng của người Mỹ thuộc chuyên mục ,Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Ngữ pháp tiếng Anh được chia sẽ bởi nguphaptienganh tới thành viên nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này đã giới thiệu vào chuyên mục ,Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Ngữ pháp tiếng Anh , có tổng cộng 1 trang , thuộc file DOCX, cùng chuyên mục 15 câu giao tiếp của người Mỹ, Giao tiếp hàng ngày của người Mỹ, Giao thông thông dụng của người Mỹ, 15 câu giao tiếp, 15 câu giao tiếp tiếng Anh, Giao tiếp tiếng Anh : Vậy thì sao, thường thôi, vậy thì sao, giữ liên lạc, từng bước một,, bên cạnh đó là các câu giao thiệp của người Mỹ được giới thiệu trong tài liệu 15 câu giao thiệp hàng ngày rất thông dụng của người Mỹ, cho biết thêm Mời những bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt yếu tố, cho biết thêm 15 câu giao ti ếp hàng ngày r ất thông d ụng c ủa ng ười M ỹ: So: V ậy thì sao? So so: Th ường thôi So what: V ậy thì sao? Stay in touch: Gi ữliên l ạc Step by step: T ừng b ước m ột See?: Th đó ch ưa? Sooner or later: S ớm hay mu ộn That’s all: Có th ếthôi Too good to be true: thi ệt khó tin Too bad: C ốchịu Take it or leave it: Ch ọn 1 ho ặc ko ch ọn gì c ả Well then: V ậy thì Well?: Sao h ả Who knows: Ai bi ết Way to go: Khá l ắm By Ms H ồng Linh - Imaginative Messenger , nói thêm - tailieumienphi, nói thêm là vn
15 câu giao ti ếp hàng ngày r ất thông d ụng c ủa ng ười M ỹ: So: V ậy thì sao? So so: Th ường thôi So what: V ậy thì sao? Stay in touch: Gi ữliên l ạc Step by step: T ừng b ước m ột See?: Th ấy ch ưa? Sooner or later: S ớm hay mu ộn That’s all: Có th ếthôi Too good to be true: thi ệt khó tin Too bad: C ốchịu Take it or leave it: Ch ọn 1 ho ặc không ch ọn gì c ả Well then: V ậy thì Well?: Sao h ả Who knows: Ai bi ết Way to go: Khá l ắm By Ms H ồng Linh - Imaginative Messenger ... - tailieumienphi.vn 981837

Sponsor Documents