Xem mẫu

Ngày 25 tháng 4 năm 2014<br /> <br /> 10 cách tạo nên các thông tin phản hồi hiệu quả - Cẩm Nang Nghề Nghiệp<br /> <br /> 10 cách tạo nên các thông tin phản hồi hiệu quả<br /> Tác giả: Cẩm Nang Nghề Nghiệp<br /> Thể loại: Nghề Nghiệp & Việc Làm<br /> T<br /> <br /> hông tin phản hồi hiệu quả mang nội dung cụ thể, không phải là điều gì đó<br /> chung chung ( Ví dụ, hãy nói là “ Báo cáo anh trình bày hôm qua được viết<br /> rất tốt, dễ hiểu và nhấn mạnh vào những khó khăn về tài chính của công<br /> ty. “ thay vì nói “ Báo cáo của anh tốt lắm!” ).Thông tin phản hồi hiệu quả<br /> luôn tập trung vào một hành vi cụ thể, không phải vào một cá nhân hay ý<br /> định của họ ( Trong cuộc tranh luận, khi người này phát biểu, bạn liền bỏ<br /> quên sự có mặt của những người khác).Thông tin phản hồi tốt nhất phải<br /> mang tính xây dựng và chân thành. Hãy tin tôi, mọi người sẽ biết liệu họ<br /> có nên đón nhận chúng không?Thông tin phản hồi thành công phải mô tả<br /> các hành động hay hành vi mà cá nhân đã thực hiện.Bất kỳ khi nào có thể, một lời phản hồi<br /> được yêu cầu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Hãy xin phép trước khi đưa ra thông tin phản hồi “ Tôi<br /> muốn nêu lên một vài ý kiến phản hồi về phần trình bày của anh, anh sẽ đồng ý chứ? “Phản<br /> hồi hiệu quả liên quan đến việc chia sẻ thông tin và quan sát. Nó không bao gồm lời khuyên<br /> trừ phi bạn được cho phép hay yêu cầu. Thông tin phản hồi phải được đưa ra đúng lúc. Dù<br /> mang tính tích cực hay xây dựng, chúng phải gắn chặt với các sự kiện. Phản hồi hiệu quả trả<br /> lời cho câu hỏi cái gì và bằng cách nào mà một việc nào đó đã được thực hiện, không phải vì<br /> sao. Kiểm tra để chắc chắn là người khác hiểu được các phản hồi của bạn Phản hồi hiệu quả<br /> phải càng nhất quán càng tốt. Nếu các hành động tuyệt vời ngày hôm nay, chúng sẽ tuyệt vời<br /> ngày mai và ngược lại.<br /> <br /> Lời khuyên:<br /> Phản hồi là hình thức giao tiếp đến một cá nhân hay nhóm người, liên quan đến những tác<br /> động mà hành vi của họ mang đến cho người khác, công ty, khách hàng hay tập thể. Phản hồi<br /> tích cực sẽ thông báo cho một người nào đó về công việc tốt đẹp của anh ta. Hãy thông tin<br /> chúng đúng lúc, cụ thể và thường xuyên. Các phản hồi mang tính xây dựng báo hiệu cho cá<br /> nhân về những lĩnh vực mà anh ta có thể làm tốt hơn nữaPhản hồi không có nghĩa là phê bình,<br /> chỉ trích; nó phải mang tính mô tả và hướng về hành động, không phải cá nhân. Mục đích<br /> chính của phản hồi là giúp mọi người nhận ra vị trí của bản thân trong mối quan hệ với các<br /> hành vi công việc. Công nhận các thành công của nhân viên là động lực mạnh mẽ nhất. Hầu<br /> hết chúng ta đều mong muốn được đánh giá cao vì những việc đã làm.<br /> Thái Hằng/ HR Vietnam<br /> <br /> http://motsach.info/web/motsach/story.php?story=10_cach_tao_nen_cac_thong_tin_phan_hoi_hieu_qua__suu_tam<br /> <br /> 1/1<br /> <br />